Ολοκληρώθηκε μέσα στον Ιούλιο η υποβολή προτάσεων για τα τέσσερα προγράμματα επιδότησης για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία".

Ο αρμόδιος Υπουργός κ. Σταθάκης και Υφυπουργός κ. Χαρίτσης έδωσαν σχετική συνέντευξη τύπου με πληροφορίες για τα εν λόγω προγράμματα και προγραμματισμό δράσεων για το Β΄ Εξάμηνο του 2016.

Πιο συγκεκριμένα, τόνισαν ότι ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2016, με προκύρηξη των τεσσάρων από τα 8 νέα ειδικά καθεστώτα του νόμου, τα οποία θα αφορούν κυρίως τη γενική επιχειρηματικότητα, θα συνδέουν δηλαδή γενική επιχειρηματικότητα, ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επενδύσεις μείζονος μεγέθους.

Όσον αφορά τις 4 προσκλήσεις του ΕΠΑΝΕΚ, δηλαδή την Επιδότηση 'Ανεργων και Αυτοαπασχολούμενων Πτυχιούχων, τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα, την Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και την Ενίσχυση λοιπών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων δήλωσαν ότι οι τέσσερις προσκλήσεις συνάντησαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από όλες τις περιοχές της χώρας. Ενθαρρυντικός δεν είναι μόνο ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων αλλά και στοιχεία που σχετίζονται με το συνολικό προϋπολογισμό των επενδύσεων, που αγγίζει το 1 δις ευρώ. Η διαδικασία αξιολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2016.

Στατιστικά προγραμμάτων ΕΣΠΑ Α΄ Εξαμήνου 2016 και προγραμματισμός επιδοτήσεων Β΄ Εξαμήνου, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Ο συνολικός αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τον πρώτο κύκλο αυτών των τεσσάρων προγραμμάτων, υπολογίζεται από 8.500 έως 9.500 επενδυτικά σχέδια. Ο ελάχιστος συνολικός προϋπολογισμός των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν μέσα από αυτά τα προγράμματα είναι 522 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι υπολογιζόμενες νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν προσεγγίζουν τις 15.000.

Πέρα από αυτό, ο κ. Χαρίτσης δήλωσε ότι αναμένεται δράση για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους με αριθμό εργαζομένων από 50 έως 250 άτομα συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατομμύρια ευρώ, δράση για τη δικτύωση των επιχειρήσεων, δημιουργία clusters και μετα-clusters και πρόσκληση  για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων.

Στατιστικά προγραμμάτων ΕΣΠΑ Α΄ Εξαμήνου 2016 και προγραμματισμός επιδοτήσεων Β΄ Εξαμήνου, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Δείτε τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία εδώ >> και την απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης τύπου εδώ >>