Σταθερά πάνω από 50% το ποσοστό των καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων με βάση τη νέα επίσημη στατιστική έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

 Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 09 Αυγούστου 2016 17:20

Το «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο των ΤοπΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας), που αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

 Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 27 Απριλίου 2014 21:09

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας επιχειρεί με 11 δράσεις, να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Αυτή την ώρα έχουν ενεργοποιηθεί τα ακόλουθα προγράμματα:

 Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013 22:25

Η Win to Win, στα πλαίσια ανάπτυξης της εταιρικής ευθύνης, συμμετέχει ενεργά στην Πράξη με τίτλο «Εκπαιδευτικές δράσεις για την υποστηριζόμενη απασχόληση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην ελεύθερη αγορά εργασίας». Η Πράξη αυτή σχετίζεται με την απορρόφηση στην αγορά εργασίας ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος "Γέφυρες Απασχόλησης" από την Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.).

 Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 16 Απριλίου 2013 19:20