Τα διαφημιστικά USB με εκτυπωμένο λογότυπο και προφορτωμένο περιεχόμενο αποτελούν μία από τις καλύτερες κατηγορίες εταιρικών δώρων.

Εάν σκοπεύετε να δίνετε κάποιο δώρο στους πελάτες σας ή θα έχετε στο πλάνο να πραγματοποιήσετε κάποιο event, τότε σκεφτείτε το ενδεχόμενο να μην εκτυπώσετε ακόμη μία φορά ενημερωτικά φυλλάδια, αλλά να δώσετε ένα διαφημιστικό USB στους πελάτες σας ή στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.

Το USB θα έχει εκτυπωμένα το λογότυπο και τα στοιχεία σας, ενώ παρέχεται η δυνατότητα να έχει προφορτωμένο περιεχόμενο, π.χ. τα διαφημιστικά σας έντυπα, την εταιρική σας παρουσίαση, επιπλέον ενημερωτικό υλικό, πολυμεσικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κλπ.).

Έτσι, θα κάνετε ένα δώρο, που αφενός ταιριάζει στη σύγχρονη εποχή, αφετέρου είναι πολύ χρηστικό για τον τελικό αποδέκτη, καθώς πλέον όλοι χρησιμοποιούμε σήμερα USB για τη μεταφορά δεδομένων, και προσωπικών και εταιρικών!

Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το είδος του USB, το είδος της εκτύπωσης, το μέγεθος της μνήμης και την ύπαρξη ή μη προφορτωμένου περιεχομένου, ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η παραγγελία, τόσο μικρότερο είναι το μοναδιαίο κόστος!

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας!