Νέα

Sympossio 2018, Greece a distinct culinary destination, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Το Sympossio Greek Gourmet Touring αποτελεί ένα πρωτοποριακό όχημα προβολής της ελληνικής γαστρονομίας και του πολιτισμού στο εξωτερικό, μια μοναδική, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία του Ομίλου Aldemar Resorts, που τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Enterprise Greece και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Δεν περιλαμβάνονται στις ΜΥΦ οι επιδοτήσεις χωρίς τιμολόγιο, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Η Α.Α.Δ.Ε. μέσω έγγραφης απάντησης δίνει διευκρινίσεις σχετικά με το αν περιλαμβάνονται στις ΜΥΦ οι επιδοτήσεις για τις οποίες δεν εκδόθηκαν τα σχετικά τιμολόγια. Να θυμίσουμε ότι —όπως αναφέρεται και στην εν λόγω απάντηση— βάσει των  διατάξεων των Ε.Λ.Π. "Για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ".

Ανακοινώσεις & Βαθμολογική Κατάταξη για τη Δράση Αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ανακοινώνει τους Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης, ανά Περιφέρεια, των επενδυτικών σχεδίων με τους αιτούμενους προϋπολογισμούς χρηματοδότησης, για τη Δράση: «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Σύσταση για την αποφυγή παραπλάνησης των υποψήφιων επενδυτών, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Ακολουθεί ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας αναφορικά με φυσικά και νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να υπαχθούν σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Page 1 of 3