ΟΑΕΔ

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι πιστοποιημένος / εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (κλειδάριθμος επιχείρησης)*.