Έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το Εισόδημα και τις Συνθήκες Διαβίωσης των Νοικοκυριών κατά το έτος 2011. Δείτε ποιο εισόδημα θεωρείται κάτω από το επίπεδο φτώχειας και άλλα χρήσιμα στατιστικά συμπεράσματα.