Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2630/20/7/09 έγγραφο του Υφυπουργού Ανάπτυξης θα υπάρξει διορθωτική απόφαση και θα είναι επιλέξιμοι για τα προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητα Νέων και Γυναικών και οι παρακάτω ΚΑΔ:

  • 73.11.11     Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης
  • 87.30.1       Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και αναπήρους
  • 77.21.10     Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού
  • 52.22.19.02 Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών σε χερσαίο χώρο
  • 88.99.19.01 Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα
  • 86.90.13      Υπηρεσίες φυσικοθεραπείας

Δείτε περισσότερα για Νεανική Επιχειρηματικότητα εδώ>> και για Γυναικεία Επιχειρηματικότητα  εδώ>>.