Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων

Περιγραφή

Ίδρυση νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων) σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Σε Ποιούς Απευθύνεται

Νέοι και νέες, άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες

Τομείς Ενδιαφέροντος

Μεταποίηση, Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη, Υπηρεσίες, Τουρισμός, Εμπόριο

Γεωγραφική Περιοχή

Όλες οι περιφέρειες

Όροι

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Νέοι και Νέες, οι οποίοι:

  • Γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991.
  • Είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος (4/3/2009)

 

Διαρθρωτικό Ταμείο

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

  • Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
  • Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων
  • Προβολή-Προώθηση, Άλλες Δαπάνες, Υπηρεσίες Συμβούλων

 

Ανώτατο και κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης

  • Για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα Ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης :30.000€-200.000€
  • Για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού:30.000€-100.000€
  • Για τις εμπορικές επιχειρήσεις: 30.000€ - 80.000€

 

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης

  • 50% γενικά και 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Από 15/6/2009 έως Παράταση: έως 16/11/2009.