Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Περιγραφή

Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (Επιχειρηματικότητα Γυναικών), σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Σε Ποιούς Απευθύνεται

Γυναίκες

Τομείς Ενδιαφέροντος

Μεταποίηση, Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη, Υπηρεσίες, Τουρισμός, Εμπόριο

Γεωγραφική Περιοχή

Όλες οι περιφέρειες

Όροι

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν γυναίκες, οι οποίες:

Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991 Είναι άνεργες, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος

Διαρθρωτικό Ταμείο

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων Προβολή-Προώθηση, Άλλες Δαπάνες, Υπηρεσίες Συμβούλων

Ανώτατο και κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης

Για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα Ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης :30.000€-200.000€ Για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού:30.000€-100.000€ Για τις εμπορικές επιχειρήσεις: 30.000€ - 80.000€

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης

50% γενικά και 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Από 15/6/2009 έως Παράταση: έως 16/11/2009.