17
Αυγούστου
2010

Fit on you!

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Η περιόδος που διανύουμε διακρίνεται από έντονη κινητικότητα στον τομέα των επιχορηγήσεων ιδιωτικών επενδύσεων. Χαρακτηριστικό της ευνοϊκής αυτής κατάστασης για τις επιχειρήσεις, είναι ότι πάρα πολλά προγράμματα έχουν προδημοσιευθεί και υλοποιηθεί τους τελευταίους μήνες, τα οποία εν δυνάμει αφορούν το σύνολο σχεδόν των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, η ύπαρξη ενός τέτοιου αριθμού προγραμμάτων επιχορηγήσεων, καθιστά ευρύτερο και πιο σύνθετο από ποτέ το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να αναζητήσει η κάθε επιχείρηση τις καλύτερες ευκαιρίες χρηματοδότησης των αναγκών της.

Η Win to Win αξιοποιώντας την εμπειρία της στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα χρηματοδοτήσεων έχει δημιουργήσει μία εξειδικευμένη υπηρεσία για εκείνες τις εταιρείες που ενδιαφέρονται σε σταθερή βάση να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η υπηρεσία "Fit on you!" αποτελεί μία μόνιμη - στρατηγικού χαρακτήρα - συνεργασία μεταξύ της Win to Win και της ενδιαφερόμενης επιχείρισης, καθώς περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη σχέση για τη βέλτιστη αξιοποίηση από την επιχείρηση της πληθώρας των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που προκηρύσσονται, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από ελληνικούς φορείς, με στόχο τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επενδύσεών της.

Η νέα αυτή σχέση αποτελεί τη χρυσή τομή σε πολλά ζητήματα που ανακύπτουν σήμερα αναφορικά με τη συνεργασία των επιχειρήσεων με εταιρείες συμβούλων. Σημαντικά θέματα όπως η έλλειψη εμπιστοσύνης προς μία έμπειρη και εξειδικευμένη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και η αποσπασματική συνεργασία με περισσότερους από έναν συμβούλους με αποτέλεσμα την ελλιπή εκμετάλλευση του συνόλου των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά.

Η υπηρεσία "Fit on you!" προωθεί τη σχέση της επιχείρησης με μία εξειδικευμένη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με εμπειρία και τεχνογνωσία στα χρηματοδοτικά προγράμματα, η οποία θα είναι σε θέση να κάνει συνεχή καταγραφή και ανάλυση του συνόλου των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης, καθώς και να ενημερώνει και να επιλέγει μέσα από την πληθώρα των χρηματοδοτικών ευκαιριών τα κατάλληλα προγράμματα για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων της επιχείρησης.

Επιγραμματικά, τα οφέλη που αποκομίζει μία εταιρεία κάνοντας χρήση της υπηρεσίας "
Fit on you!" της Win to Win είναι τα ακόλουθα:

 

 • Συνεχής καταγραφή του συνόλου των επενδυτικών αναγκών της.

 • Πλήρης αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών μέσω επιχορηγήσεων.

 • Αποδοχή συμβουλών ιδιαίτερης προστιθέμενης αξίας και μεταφορά τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους.

 • Επιλογή ενός στρατηγικού συμβούλου χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η εκ νέου συνεργασία και "τριβή" με κάθε νέο σύμβουλο.

 • Εξασφάλιση προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση για τη συγγραφή πρότασης, σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη συμμετοχή εταιρειών σε κάποιο πρόγραμμα.

 • Μειωμένος χρόνος απασχόλησης των στελεχών της επιχείρησης πριν την υποβολή, όσο και κατά την υλοποίηση του έργου.

 • Μεγαλύτερες δυνατότητες επιτυχίας στα προγράμματα που λαμβάνει μέρος αφού, αναπτύσσεται η κατάλληλη υποδομή της επιχείρησης για τη συμμετοχή της σε προγράμματα.

Η συστηματική αξιοποίηση των παραπάνω εξασφαλίζει τελικά στην επιχείρηση αυξημένες εισροές από επιχορηγήσεις και χαμηλό ρίσκο χρηματοδότησης.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της στρατηγικής συνεργασίας "
Fit on you!" της Win to Win είναι:

 • Πλήρης παρακολούθηση και διερεύνηση όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων για λογαριασμό της επιχείρησης, με μελέτη και ανάλυση σε βάθος των ενεργών προγραμμάτων επιχορηγήσεων, σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης και τα μελλοντικά στρατηγικά της σχέδια.

 • Καθορισμός, με τη σύμφωνη γνώμη της επιχείρησης, στελέχους της Win to Win, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με την επιχείρηση.

 • Περιοδική εξέταση και ανάλυση των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης, προκειμένου να προσδιοριστούν οι δυνατότητες επίτευξης πάσης φύσεως επιχορηγήσεων.

 • Συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τεκμηριωμένες προτάσεις αξιοποίησης των ευκαιριών χρηματοδότησης.

 • Εκπόνηση των τεχνοοικονομικών μελετών για λογαριασμό της επιχείρησης στο πλαίσιο πάσης φύσεως χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών εθνικού, διεθνούς ή Ευρωπαϊκού χαρακτήρα, όπου η Win to Win κρίνει ότι μπορεί να συμμετάσχει και να επιχορηγηθεί η επιχείρηση.

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης για την άρτια σύνταξη και συγγραφή των επιμέρους τμημάτων των μελετών.

 • Παράδοση του συνόλου της εκάστοτε τεχνοοικονομικής μελέτης, μετά την ολοκλήρωση συγγραφής αυτής, στην επιχείρηση, για τον τελικό έλεγχο.

 • Υποβολή της τεχνοοικονομικής μελέτης για λογαριασμό της επιχείρησης από τη Win to Win, μαζί με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στον αρμόδιο φορέα αξιολόγησης και διαχείρισης.

 • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποβληθεισών μελετών μέχρι την οριστική κρίση, θετική ή αρνητική, των αρμοδίων φορέων για τις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις - επιδοτήσεις.

 • Επίβλεψη της διαχείρισης για λογαριασμό της επιχείρησης, σε επίπεδο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην περίπτωση έγκρισης των υποβληθεισών μελετών.

Διαβάστηκε 4037 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 14:57
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Business Plans »