Προδημοσιεύτηκε η δράση «Επιχειρηματική Ευκαιρία». Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Γενικές πληροφορίες

Ιστοσελίδα δημοσίευσης εδώ >>