Προδημοσιεύτηκε η δράση «Επιχειρούμε δυναμικά». Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, με στόχο τη βελτίωση της θέσης τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές, μέσα από την αύξηση των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Γενικές πληροφορίες

Ιστοσελίδα δημοσίευσης εδώ >>