Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (1)

Η Win to Win αναλαμβάνει σε συνδυασμό με τους συνεργάτες της την παροχή λύσεων "Με το κλειδι στο χέρι" στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. Συνοπτικά παρέχονται  οι παρακάτω υπηρεσίες, οι οποίες εξασφαλίζουν την απόδοση μιας εγκατάστασης και τη διάρκειά της στο χρόνο:

  • Τη μελέτη καταλληλότητας του γηπέδου ή του κτιρίου εγκατάστασης

  • Τις απαραίτητες οικονομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες του έργου

  • Το σύνολο των αδειοδοτικών διαδικασιών

  • Την οριστική μελέτη και σχεδίαση του Φ/Β συστήματος