17
Αυγούστου
2010

Έρευνες Αγοράς

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Όλες οι μεγάλες και καταξιωμένες επιχειρήσεις έχουν ένα κοινό τρόπο συλλογής πληροφοριών, ο οποίος λέγεται Market Research Survey.

 
 

Μία δομημένη μελέτη Έρευνας Αγοράς και το σύνολο των πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, κρίνονται απαραίτητα έτσι ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της σύγχρονης επιχειρησιακής στρατηγικής και της ανταγωνιστικότητας της παγκόσμιας αγοράς.

 
 

Ένας επιχειρηματίας μπορεί να σκοπεύει

 • Να ιδρύσει μια νέα επιχείρηση

 • Να δημιουργήσει ένα νέο προϊόν

 • Να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες

 • Να μελετήσει τρόπους βελτίωσης της θέσης της επιχείρησης ή κάποιων προϊόντων στην αγορά

 • Να θέλει να αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση στην προώθηση και τις πωλήσεις της επιχείρησης

 

 

Για όλα αυτά τα θέματα βρίσκει εφαρμογή μια μελέτη Έρευνας Αγοράς. Το προϊόν μπορείτε να το εξασφαλίσετε είτε αυτόνομο είτε στα πλαίσια ενός ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο εκτός από την εύρεση πληροφοριών για την αγορά, θα σας δώσει ένα εργαλείο χάραξης συνολικής εταιρικής στρατηγικής και επιλογής αντικειμενικών σκοπών.

 

Αναλυτικά ...

 

Αποτελεί, λοιπόν, αναπόσπαστο κομμάτι του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού η βαθιά γνώση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η μελέτη και παρακολούθηση της αγοράς, επιτυγχάνεται μέσα από τεχνικές και μεθόδους οι οποίες αφορούν αφενός στην ανάλυση δευτερογενών δεδομένων (μελέτες, δημοσιεύσεις κ.λ.π.) και αφετέρου στην εξέταση πρωτογενών δεδομένων με την υλοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών αγοράς.

 
 

Στόχος των ερευνών είναι να παρέχουν στη Διοίκηση των Οργανισμών αντικειμενική πληροφόρηση και να καθιστούν εφικτή την αποτύπωση των τάσεων της αγοράς, των αναγκών των πελατών, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ανταγωνιστών και τελικά, να αποτελούν ένα αξιόπιστο εργαλείο εκτίμησης του εξωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

 
 
 

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 • Σχεδιασμό Δειγματοληπτικής Μεθόδου και καθορισμό του δείγματος

 •  Σχεδιασμό Ερωτηματολογίου για ποσοτικές έρευνες ή οδηγού συζήτησης για ποιοτικές έρευνες

 •  Σχεδιασμό και υλοποίηση της καταλληλότερης μεθόδου για τη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων

 •  Οργάνωση της έρευνας πεδίου και εκπαίδευση των ερευνητών

 •  Επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των στοιχείων

 •  Σύνταξη εκθέσεων - παρουσιάσεων των αποτελεσμάτων

Διαβάστηκε 5498 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 15:24