Η εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί επιχορηγήσεις ύψους 16.536.252,43εκατ. ευρώ σε 1105 δικαιούχους που έχουν συμμετάσχει και υλοποιήσει επιτυχώς την επένδυσή τους στο πλαίσιο της δράσης digi-lodge, για την ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων.

27 Δεκέμβριος

Genesis Luxury Real Estate, Member of G Group of Companies

Athens

Website: www.genesisluxuryrealestate.co.uk

Έληξε η δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο "Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις". Στο εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνονται τροποποιήσεις στον επενδυτικό 3908/2011 με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων εν δυνάμει επενδυτών. Οι βασικότερες προτεινόμενες αλλαγές, που θα ισχύσουν έπειτα από τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, είναι οι κάτωθι:

Το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος ιδρύθηκε το 1949 και από το 1971 στεγάζεται στο κτήριο της Μαρίνας Ζέας, στη Φρεαττύδα, στον Πειραιά. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, σωματείο κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό. Είναι το μεγαλύτερο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος και παρουσιάζει την δημιουργία, ιστορία και εξέλιξη του Ναυτικού των Ελλήνων από την προϊστορική εποχή ως τις μέρες μας.

Πειραιάς

Ιστοσελίδα: http://www.hmmuseum.gr

Το κοινωφελές Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Β. Παπαντωνίου» ιδρύθηκε το 1974 και έχει έδρα το Ναύπλιο. Σκοπός του είναι η έρευνα, η διάσωση, η μελέτη και η προβολή του νεότερου ελληνικού πολιτισμού.

Ναύπλιο

Ιστοσελίδα: http://www.pli.gr

Με τον Ν. 4093/2012 και πιο συγκεκριμένα με την υποπαράγραφο Ε.1. καθιερώνεται ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) αντικαθιστώντας τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α’ 84), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο οποίος και καταργείται. Ουσιαστικά πρόκειται για απλοποίηση του Κ.Β.Σ. (από 39 άρθρα σε 14 του Κ.Φ.Α.Σ.) μέσω της κατάργησης ορισμένων διατάξεων του Κ.Β.Σ., της επαναδιατύπωσης των υπολοίπων και της εισαγωγής νέων. Βρείτε μια συνοπτική περιγραφή των άρθρων του νεοεισερχόμενου «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών», τι περιλαμβάνουν και τι αλλάζει.

Δημοσιεύτηκε η Β΄ Δράση ΜΜΕ ΕΣΠΑ. Αφορά υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επιδοτεί έως 60% ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης και το μέγεθος της επιχείρησης στις θεματικές ενότητες της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Διαβάστε τον αναλυτικό οδηγό, τον συνοπτικό οδηγό, τις επιλέξιμες δραστηριότητες, τις επιλέξιμες δαπάνες και λοιπές χρήσιμες πληροφορίες.

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα πήρε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει έναν Οδηγό που θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενημερωθούν, να εξελιχθούν, να εξάγουν και να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληροφορίες για το πώς θα ξεκινήσετε εξαγωγική δράση, ποιοι φορείς μπορούν να σας υποστηρίξουν, για την διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για τους μηχανισμούς χρηματοδότησης.

Δημοσιεύτηκε πρόγραμμα επιδότησης 50% για μετεγκατάσταση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) και σε Επιχειρηματικά Πάρκα. Αφορά επιχειρήσεις που έχουν τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδοτεί το σύνολο του κόστους μετεγκατάστασης, ανέγερση - ανακαίνιση κτηρίου, νέο εξοπλισμό και αναγκαίες μελέτες.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, που προκύπτουν έπειτα από μεταβιβάσεις και μετατροπές επιχειρήσεων βάσει της KYA 45385/ΕΥΣ7455/14-09-2009.

Σελίδα 1 από 2