Για την υποβολή μίας πρότασης σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα, πολλές φορές υπάρχει ως προϋπόθεση η απόδειξη της ίδιας συμμετοχής.

Ένας επενδυτής μπορεί να αποδείξει ότι έχει τα χρήματα της ίδιας συμμετοχής με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους:

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξετάζετε ποιες προϋποθέσεις ζητούνται από το κάθε ένα πρόγραμμα, μελετώντας προσεκτικά την εκάστοτε προκύρηξη.

Δείτε τα αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα από την Τράπεζα της Ελλάδος εδώ >> (Επιλογή 1)

Δείτε τα αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εδώ >> και εδώ >>. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ >>