Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη για τη δυναμική των επιχειρήσεων και, συγκεκριμένα, για τις νέες επιχειρήσεις, τη μεταφορά επιχειρήσεων και τη χρεοκοπία δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της μελέτης "Business Dynamics: Start-ups, Business Transfers and Bankruptcy" ήταν να εντοπίσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε κρίσιμες περιόδους του κύκλου ζωής τους, αλλά και να προτείνει λύσεις και πολιτικές.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο του 2009 έως τον Οκτώβριο του 2010 σε 27 κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Κροατία, την Τουρκία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Συλλέχθηκαν 1.467 απαντήσεις, τηλεφωνικά ή μέσω συνεντεύξεων, από εκπροσώπους επαγγελματικών συλλόγων, επιμελητηρίων, κυβερνητικών οργανισμών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εμπειρογνωμόνων σε νομικά, τραπεζικά και επιχειρηματικά θέματα, κ.ά.

Η μελέτη εστίασε στις νομικές και διοικητικές διαδικασίες που επηρεάζουν 4 σημαντικά σημεία της ζωής μιας επιχείρησης: τη χορήγηση άδειας, τη μεταφορά της επιχείρησης, τη χρεοκοπία και την επανεκκίνηση "δεύτερης ευκαιρίας".

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας: