Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ανακοινώνει τους Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης, ανά Περιφέρεια, των επενδυτικών σχεδίων με τους αιτούμενους προϋπολογισμούς χρηματοδότησης, για τη Δράση: «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

 Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017 13:34

Ακολουθεί ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας αναφορικά με φυσικά και νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να υπαχθούν σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017 15:57

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον καθορισμό των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων που μπορούν να υπαχθούν στο νέο αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.

Στα γεωργικά προϊόντα δεν περιλαμβάνονται τα προϊόντα αλιείας, δασοκομίας και υδατοκαλλιέργειας. Με τον όρο "πρωτογενής γεωργική παραγωγή" νοείται η παραγωγή προϊόντων του εδάφους και της κτηνοτροφίας, ενώ με τον όρο "γεωργική εκμετάλλευση" νοείται η μονάδα που αποτελείται από γη, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή.

 Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 05 Νοεμβρίου 2016 17:52

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Ακολουθεί η ανακοίνωση του Υπουργείου:

 Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016 18:38

Ολοκληρώθηκε μέσα στον Ιούλιο η υποβολή προτάσεων για τα τέσσερα προγράμματα επιδότησης για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία".

Ο αρμόδιος Υπουργός κ. Σταθάκης και Υφυπουργός κ. Χαρίτσης έδωσαν σχετική συνέντευξη τύπου με πληροφορίες για τα εν λόγω προγράμματα και προγραμματισμό δράσεων για το Β΄ Εξάμηνο του 2016.

 Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Σεπτεμβρίου 2016 22:46

Έγγραφη απάντηση στη Βουλή έδωσε, η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», μετά από ερώτηση βουλευτή, σχετικά με την παρακράτηση των τελικών δόσεων ενισχύσεων από προγράμματα ΕΣΠΑ, έναντι οφειλών προς το δημόσιο.

 Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 03 Αυγούστου 2016 20:05

4 νέα επιδοτούμενα προγράμματα για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών, του τουρισμού και του χονδρικού εμπορίου είναι σε εξέλιξη από σήμερα και έως τέλη Μαΐου σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού. Δείτε αναλυτικά:

 Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2016 17:37

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού προχώρησε στην προδημοσίευση τεσσάρων (4) προγραμμάτων μέσω του ΕΣΠΑ εντός του Οκτωβρίου, ενώ σύμφωνα με τον ανακοινωθέντα προγραμματισμό, αναμένουμε τις επίσημες δημοσιεύσεις / προκυρήξεις εντός του Νοεμβρίου. Τα προγράμματα αφορούν υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις στους τομείς των υπηρεσιών, του τουρισμού και της μεταποίησης και επιστήμονες / ελεύθερους επαγγελματίες.

 Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015 16:56

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η Win to Win διοργάνωσε την εκδήλωση παρουσίασης του έργου: «Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα στην Ψηφιακή Εποχή», για λογαριασμό του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος και της Ένωση Εταιρειών “PostScriptum–CITE”. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του «Fougaro the Gallery», στο Ναύπλιο και προσέλκυσε εκπροσώπους από τον χώρο του πολιτισμού, της ιστορίας, της λαογραφίας, της σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και φίλους του Ιδρύματος.

 Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 18:06

Στο ΦΕΚ 465 Β/25-2-2014 αναφέρεται ο καθορισμός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων και θα υπάγονται πλέον στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον N. 4146/2013 και αφορούν στον τομέα της γεωργίας, όπως αυτός ορίζεται στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον Τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας 2007−2013 (2006/C319/01 της 27ης/12/2006). Χορηγούνται ενισχύσεις σε δραστηριότητες που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

 Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014 20:45

Σελίδα 1 από 7