Διαφήμιση σε άλλα κοινωνικά δίκτυα

Διαφήμιση σε άλλα κοινωνικά δίκτυα (1)

Διαφήμιση με Banners

από 16
Αυγούστου
2010

Μία επιτυχημένη διαφημιστική καμπάνια στο διαδίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει τη διαφήμιση προβολή σε διάφορα άλλα sites με υψηλή επισκεψιμότητα και παρεμφερή ενασχόληση με τις δικές σας παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η Win to Win μπορεί να διεξάγει μελέτες και να διαχειριστεί την καταχώρηση διαφημιστικών banners ή text-advertisements για τον διαδικτυακό σας τόπο, με βάση πάντα τον προΰπολογισμό που έχετε διαθέσιμο για το marketing της ιστοσελίδας σας.

Αφού γίνει η ανάλυση της αγοράς στον συγκεκριμένο κλάδο, στον οποίο δραστηριοποιήστε και μελέτη των κινήσεων του ανταγωνισμού, με βάση το budget σας αναπτύσσουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική προώθησης των ιστοσελίδων σας, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για μια δεδομένη επένδυση.

Μέσω των ερευνών που διεξάγουμε, μελετάμε τα δημογραφικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά των δυνητικών σας πελατών, και σας λέμε που και πώς να τους προσεγγίσετε. Δημιουργούμε την κατάλληλη δικτυακή διαφήμιση είτε πρόκειται για banners είτε για text-advertisements είτε για οπτικοαουστική (video ή flash) και αναλαμβάνουμε την προβολή της.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας >>